Salam agzalar. Men söygi , durmysh meselesinde kan yazmayanam bolsam shu 2 temadan orän köp zatlary bilyän. Gysgaca aytsam meni bir gyz gowy görüpdir. Ilki bashda men ol gyza ynanmadym. Soñra bolsa ynanyp bashladym. Indi biziñ öñimizde kyncylyk bar. Men watan gullygyna gitmeli. Ol gyz maña garashjak diyyär welin ana shoña ynanjagmy bilemok. Hormatly agzalar maña kyn görman maslahat berseñiz!?

Köneler, Rahip tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir