salam agzalar bu tema erkin islän zadyňyzy ýazyp birsiň.isle gybat ediň,tanyshyng,dostlashyň,söýüshiň,degishing,sorag beriň bir biriňe isläzadyng ýazyp bilersiň(öte geçmäň)

Köneler, shaka tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir