şu zatlary kan ulanybersem men birhili hayallap başlayan. ylhamym, islegim, gyzyklanmamy öldüryar menin şu zatlar birhili, özümem düşünmeyan. mysal üçin internedin başynda kan otursam durmuşa pessimistik seredip başlayan, hiç zat edesim gelmeyar, gysgaçasy intuziazmym ölyar. sizde de şunun yalymay?

Köneler, prikolmyrat tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir