daşary ýurtda okaýan talyplar, ýerli (daşary ýurtly) gyzlar ýa-da oglanlar bilen söýüşýäňizmi, şeýle bolsa, başdan geçirmeleriňizi paýlaşaýsaňyz. gyzykly bolardy.

Köneler, sukomoto tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir