salam talyplar.com. agzalary ve myhmanlary gelin gyzyklyja oin oinaly su temada yagni etmeli zady barde suratlan usti bilen yazisalin ilki bilen men goioin son siz basy berin. _______________________________________

Köneler, usher tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir