Salam talyplar! Meniň pikirimçe orta aziýada iň owadan şäher aşgabat! mysal üçin,taşkent,astana,duşanbe,bişkek onuň ýaly owadan däl,hem-de aşgabat olardan hasam üýtgeşik,ak şäher! bakuny hem goşsak ol hem owadan däl!!! siziň pikiriňizçe nähili?

Köneler, yashka tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir