Dostlar men mail.ru girip bilemok:( parolymy yazyan bolanok,Täzeleyän soň yene girjek bolyan bolanok.Haýyş komek edayin? (Aslynda kän rus sytlarny ulanomokdym yöne käbir dostlamyn hayyshy uchin giraydim.)

Köneler, daKING tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir