salam gadyrly merhemetli agzalar!sizden bir hayysht bar halayyk ,shu dinin bar yerinde dawa bar gayrat edin dini wekillerimiz shu dini talyp coma goshmalyn ,birhili birhili gowu dalow shol hudaya shukur dowletimiz dunyewi bu talyp comam dunyewi edelin ,kim biribara ynanyan bolsa uyyan bolsa ,onda opzui u/n we halkymyz u/n namaz dileginde dilesin bar yagshy dileglerini ,yone bu yerde dini dawalary ,goyalyn hayysh ters dushunman ,goryanizza nache dowletde yash chagalar eneler olup yatyr muslim dowletlerde yalanmyya ,shakird dost kop maglumat berdin sagbol we talyp comunyn dini wekilleri yine haysht shu temalary kop achmalyn men seredyan shu yylyun bashyndan bari 30 a goilay bolandyr shu din temalar ,gowulugyn alamaty dal shol name bolsada ,eger yagshylyk niyetiniz bar bolsa namazdan son biz u/n bu dunya u/n dileg edin kabul bolar enshalla ,dogry dushunensiniz diyip pikir edyan.

Köneler, bond tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir