Salam hormatly myhmanlar we toýa gelen adamlar. siziň haýsyňyz rep aýdyp bilýäňiz. ýa-da haýsy reprleri gowy görýäňiz?

Köneler, bygja tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir