Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar! RErtir Miraç Kandili. Bu kandil mynasybetli, ähliňizi öňünden gyzgyn gutlaýaryn! Bu mubärek kandiliň Biribar tarapyndan sizler üçin haýyrlara, bereketlere sebäp edilmegini dileýärin! Miraç Kandiliňiz mübärek, eden dilegdir ybadatlaryňyz kabul bolsun! Bellik: Aşakda Miraç gijesi barada maglumat goýmakçy.

Köneler, ata tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir