Salam www.talyplar.com-yň mähriban agzalary! Agşamyňyz haýyrly bolsun
Eger garşy bolmasaňyz şugün hem gatnaşygymyz berk bolsun diýip TMCell arkaly jaňlaşyp konferensiýa geçiräýsem diýýän.
Eger makullaýan bolsaňyz kommentariýada pikirleriňizi galdyryň. Konferensiýa 22:00-da başlaýar.
Eger goşmaça pikirleriňiz bolsa teswirlere ýazmagy unutmaň!
Konferensiýa goşulmak üçin meniň belgime ýagny (+99364177934) jaň etmeli!

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir