1.Adam bolup adam gadyryn bilmeyan,
Ondan yene oytlap yoren mal yagsy.
Sozlegende, soz manysyn bilmeyan,
Ondan yene sozlemeyan lal yagsy

2.Garyplyk bir dertdir adam oldurmez.
Oldurmese dirilikde guldurmez,
It hem aryklygny gurda bildirmez,
Elbetde dusmana syyasat yagsy.

3.Zynhar, kast etmegil iydigin nana,
Konlun hayra bagla, sydkyn-imana,
Hic azar bermegil bir musulmana,
Ogry arden, bir dogry it yagsydyr!

4.Kim belany satyn alsa basyna,
Resk edip, rakyplar gecer dasyna,
Tokus etse kim basarmaz isine,
Sowdasyndan gele bilse, ar bolar.

5.Namart koprusinden olsem gecmez men,
Kerwen bolsam, halal isden gacmaz men,
Elinden bir kose serap icmez men,
Sag elim sol ele matac eyleme!


Awtory:Magtymguly Pyragy
Paylasan: Men_ve_Sen
Halan bolsanyz + goymagy unytman minetdar!

Edebiýat, Men_ve_Sen tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir