1.Ne galana git diyerin ne-de gidene gal. Galasy gelen yerini, gidesi gelen yolyny tapar!
***
2.Sadalyk, yagsylyk we dogrulyk bolmayan yerde BEYIKLIK yokdur.
***
3.Gyzlaryn in gozeli - ikinji nobatda diline seredyan gyzdyr.
***
4.Ahli zat gornusi yaly daldir bu gun bize yasaysy beren suw ertir bizi gark edip oldurer.
***
5.Birine palcyk zynjak bolanda pikirlen, ilki oz ellerin hapalanar.
***
6.Haywan onune gelenini iyer, akmak agzyna gelenini diyer.
***
7.Saglygyn we wagtyn bahasy bolmaz.
***
8.Bir gun hemmeler seni unydar, sen meni yatlarsyn.
***
9.Kimlerindir yanynda abray gazanjak diyip, oyun edip hem dostlaryny yere urmagyn.
***
10.Dunyade 10000000000 gyz bar, name ucindir sana sol bir gyz gerek? Sebabi ol 1,
galanlary 000000000!

Gadyrly agzalar goyan ''MANYLY SETIRLER'' mowzugymy halayanyzmy ya-da halanyzok?
unis berip okanynyz ucin minetdar!!!

Bilim, Men_ve_Sen tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir