Bu gun sizin guniniz, we size biz sowgat edyas : http://turkmengyzlary.blogspot.com/ bu saytda indi biz, gyzlar, dine siz barada gurrun ederis :) . Bakyn, nahili onatja sowgat size... hemme setirler indi size bagyshlanyar.. Saglygynyz Oglanlar!!! Turkmen Gyzlary.

Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir