Salam hemma!!! men bu mowzugymda size bir goshgy hodurleyan, men bu goshgyny bir gazetde okadym, we shonun jogaby gelyancha garashdym. bu goshgyda, o namedir diyip soraglar berilyar, siz hem oz pikiriniz bilen paylashaysanyz diydim. aslynda edil oyun yaly. alyn onda: O namedir, edplerin bashydyr, O namedir, yaz gunleriň gysh eder, O namedir, äk kishiniň ishidir, Shahyr bolsan sowalyma jogap ber? O namedir, yazylmadyk permandyr, O namedir, ömür boýy armandyr, O namedir, ýüreklere dermandyr, Shahyr bolsan sowalyma jogap ber? hazir shu iki bendini jogaplajak bolun, song yene dowamyny yetirerin. ing songunda hem jogabyny yazaryn! bor, sag bolun!

Köneler, Feya tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir