Chatlaşaylyn

salam gadyrly agzalar. in gowysy bilyanin birisi çat açsa. artykmaç zatlary şotayda gürleşsek. gyzlaryn nazlenmesi.

Dowamy »

1101 4
Köneler, 12 years ago


Hayyş

salam gadyrly agzalar
men barik agza bolanyma bir hepde yaly boldy emma mende gelyan okayan herkim bir zat barada yazgy yazyar mende synanshmak isleyan bolanok belki mowzuk belli bolsa hasda ansat düşjek yaly bolup dur.men diymek isleyan zadym içinizden biriniz umuman bu terde nameler barada yazyp biljegimi aytsa mende öran şat bolaryn. köme...

Dowamy »

1192 5
Köneler, 12 years ago


özüni syna


geçende man gelen mail we özüminde halanym üçin sizler bilen paylaşmak isledim

karadenizlilerin espiri anlayisina dayanarak:))


Bir Karadenizli \"Life Tv Show\" adlı yarışma programına katılır.
Ödül: 500 bin YTL
Sizde bir deneyin:


Sunucu sorularını sormaya başlar..

Dowamy »

1723 2
Köneler, 12 years ago


Wi..

geçenlerde dostyn bilen öz aramyzda sorag soraşyp kade gülkünç gürrünler aydyşyp gülüşip otyrdyk. dostym sorayar hemde agras seredip şuna bilmesen gerek diyip:
dostym:- gap gara bir dört burç.
men:-nahili dine şumy
d:-hawa bilda gap gara dört burç
m:- natdinay beylede sorag bolarmy, kwadrat bolamasa
d:- yok , hany...

Dowamy »

1487 0
Köneler, 12 years ago


Tanyşma

salam oglanlar we gyzlar.
mende özüm bilen tanyştyrayyn herkimin edişi yaly. men balkanabatdan serdar. mendeözüm yaly talyplaryn pikirlerini okamakdan öran şatdygymy
dile getirmek isledim. mende sizin bu geneşinize goşulyp öz pikirlerimi yazmaga we menden soralan soraglara münkin bolsa jogap bermane tayyar. öran şat.

Dowamy »

1301 5
Köneler, 12 years ago


bady sebany görsemDehistanyň baýrynda

Bady-sabany görsem.

Bahaweddin Mirkulal,

Zeňňi Babany görsem.Nagleýni arşa täçdir,

Ady äleme paçdyr,

İki jahan mätäçdir,

Arap zybany görsem.Gelen geçer çaşt...

Dowamy »

1030 0
Köneler, 12 years ago