Her bir janly-jemendäniñ gözleriniñ garasy bar. Dünýäde dört sany tebigatyñ jandarlarynyñ gözleriniñ garasy birmeñzeş. Meselem: Goýundyr geçileriñ gözleriniñ garasy çyzyk (minus) bolýandyr.
Şolar ýaly haýwanlaryñ we janly jandarlaryñ gözleriniñ garasy çyzykly bolýar. Meselem ýene birini aýdaly. Okeanlarda ýaşaýan Osminogyñ hem gözleriniñ garasy geçidir, goýunyñka meñzeş. Şolar ýaly ýene bir janly-jemende bar. Indi sorag, şol haýsy janly-jandar bolmaly?

Bilim, Jeksparro tarapyndan 5 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir