Hany köne agzalardan kimler barka!
Men multyk agza...
Herkim onki nigini ýazsa tanasa bolarmyka diyyan!

Sorag-jogap, Watanly tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir