Salam hormatly adamlar! Men Hytaýda, talyp. Ozimem 20 ýaşhymda. Oýlenmedik. Ýene-de barde 5 yyl okuwymy dowam etdirmeli. Meniň kellame şheýleräk bir pikir geldi. Eger men Hytaýly gyyza öýlenaýsem nahilek bolar? (meniň esasy göz öňünde tutýan zadym çagam bolsa). Men olary eklemek barada meselama yok, yone 5 ýyldan soň men name edip bilerin, şoňa akyl ýetirip bilemokda. Gaýrat kylyp bir maslahat berseňi minnetdar bolardym.

Köneler, Bega tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir