Gülüm sana seredip Gara gozum doymady Mende doran bu söygi Hat yaz dp goymady. Bagyshlarsyn gözel gyz Mena seni Söyyarin sözumde durjagynma Sana vada beryarin. Menden bashga birine seni söyyan diydinmi Sozunde durjagyna ona vada berdinmi. Eger sheyle bolsa gyz men azara galmayyn Iki gulun arasaynda Biten tiken bomayyn.

Köneler, agash55 tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir