Baydak bayramy

hormatly talyplar hemmanizi yetip gelen baydak bayramynyz bilen tuys yüregim bilen gutlayan.hudayjan mahriban watanymyz TURKMENİSTANA mundan beylagem gullap ösmegi nesip etsin we bizde watanymyzy ösdürmek üchin zahmet chekmegi nesip etsin


düşünene tugda düşündiriş kan
dikildimi ol yer türkmene mekan
yaşlar ezi...

Dowamy »

3349 6
Köneler, 12 years ago


Gelin gülşelin

Biri öýde işletmek üçin hyzmatkär tutunýamyş. Öý eýesi täze hyzmatkärine işiň şertlerini düşündirip bolandan soň, ýene-de bir gezek gaýtalap aýdýar:
-Berk belläň! Biz ertirlik naharymyzy irden sagat 7-de iýýändiris! Gijä galaýmaň!
Hyzmatkär:
-Men hemmesine düşündim. Ýöne birden gijä galaýsam, nahara mensiz başlaberiň

Dowamy »

1949 16
Köneler, 12 years ago


sallahlykdan yadan yigitlere

Bazardan gelýärin. Elimde sebet,
Sebedimiň içi – pamidor, kelem,
Kartoşka, badamjan.. Duralga çenli
Gurady aýaklam
Guruşdy ellem.

Şonda-da dyrjaşyp bar güýjim bilen
Bazardan çykýan-da duralga ýetýän.
Duralgaň öň ýanda – kijijik dukan,
Kiçijigem bolsa – içinde et kän.

Ond...

Dowamy »

2284 38
Köneler, 12 years ago


Maslahatynyza matach

salam adamlar yene men kellanizi agyrtmaga geldim nemelay sizden komek soracakdym.men bir tanayan oglanim bar onunam jandan soyyan soygulisi bar.onson gyz her nache garshy bolsada oglan arman yadaman ona yalbaryp ony yrdy.hazir gyz onu soyyar yone problema shu tayda bashlayar gyz turkmen turkde okan gyz bu yil yose girip turkiya okamaga gitjek boly...

Dowamy »

2761 26
Köneler, 12 years ago


Gulluga gidenlere biwepalylyk

gynansagam talyplar beyle yagaday bizde kop bolmasada ep esli gabat gelyar:(men bir joram bir oglan bilen ep esli soyushdi onson ol oglan gulluga gitdi we gullukda ayagyny dowdurup azajyk agsap yoreyar son men joram ol aglani agladyp tashlap bashka biri bilen chikmaga bashlady siz bu mesela name diyyaniz.yada bu dogrymy?

Dowamy »

2213 17
Köneler, 12 years ago