salam hemme yurdundan daşda galan Türkmenlere menem barde taze oytyan sayta gelmesine geldikde hoş geldin diyip aydan bolmady dine körpe diyaymesen galanyna ***** oytyan:) bir gül berip töre geçirjek yokmyka??:) jogaplary hayyş:aroziyev@rambler.ru , razicool2006@hotmail.com ya da razicool2006@yahoo.com\' iberayin kyn bolmasa eger PS: ha özümi tanatmak yatdan çykan adym Aziz Arch Angel bolyp giryan Türkiyede 2 nci yyl talyp !

Köneler, Arch Angel tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir