biraz gownumizi gotermek niyet bilen menem agzalarymyzy mediada tanalyan yyldyzlara menzetdim. nace dushunishmezlik bolsa-da elbetde siz bulardanam has hem yakyn. temany hickimin ustunden gulmek yada kemsitmek ucin acamok, dine biraz yylgyralyn. caricaturalaryn originalyny uytgetmedim, suratcylaryn hakyna zyyan yetmesin diyip gollaryny ayyrmadym. biraz trafik bolar yone suratlary boldugyca kiceltdim. hany bashlayas onda. *dine menzetme, kemsitme, ustunden gulme uçin daldir soň kellä geýmäli.

Köneler, virmenaard tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir