howwa, ýary gije menem köchede aýlanyp ýörin, aý näme güýmeje bamy, senem asghabatda okap ýörsiñ, baran wagtym göräýmesem, aý diñe gije aýlanaýmasam köchedede, gündiz aýlanara zat bamaý näme, ahyry aýlanyp dolanyp öye geldim, ýatdym, ertesi ir bilen telefonyma jañ gelýä, aý kim jañ etýäraý diyip telefonymy görsem, aknabat klasdash -dan jañ gelýä, oho geñ göräýmeli, özinden bilip jañ edäýdi, aldym telefony: "serdar"- alýo "aknabat"-diñle meni "serdar"-gowjamy ýagdaýlañ "aknabat"-meni diñle diýän saña "serdar"-aýdyber "aknabat"-maña indi jañ etme, seni daýyma aýdaryn, indi gürleshme meñ bilen ( oñ daýysy diýilýän meñ mugallymym ) "serdar"- eýwaý, men näme etdim, hany dushindirdä "aknabat"- hich zat, telefon goýyldy, duuk duuk duuk, nähili boldaý, düshinmedim, srazu yzyna jañ etdim, alanok, alanok, bar bolybilshimikäraý, gaharym gelýä, aýt daýyña, ýamanla meni, sebäbi men iñ bir erbet oglan gerek, dogrymy ? wah bilä, ýöne oñarmadyñ, her gezek ýatlasam, gaharym gelýärow, gowsy ýatlamaýyn, borda, daýyñ bilenem sögishdirdiñ, mugallymym bilen, borlaý, garym-gatym boldy, ýöne sen oñarmadyñ

Köneler, Makintos tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir