diñe türkmenlerde çagasy geplemäne başlandan sögmäni öwretýäler, "hany oglym donyñ çikeýin diýip aýt şuña" iki sany yashuly chay ichip otyr ekenii,biri aydypdyr Ben ladina Amerikany basyp aljagey diyipdir, gapdalyndaky nasjagazyny dyzjagazyna kakan bolup ondan Van dam dagyn habary yokmyka diyen bolyara))) Köçede biri barýa diýä. Döshündäki maýkasyndada ýazylgymysh: men samsyk diýip.Gören gülýä, 'eý waý, her hili adam bareý,döshündäki ýazga seret men samsyk diýip ýazaýypdyr' diýship, deñinden gülüp geçýäler diýä. Geçip gidensoñlaram yzyna bakyp güljek bolýalar welin arkasyndada ýazgy barmysh:senem samsyk ... :-D:-D:-D

Köneler, sahett tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir