soygi ikitaraplayyn mukaddeslikdir. Yuzley soygi odun teyindaki kule menzesdir. Soymek ozgelerin gorup bilmeyan gudratyny gormek diymekdir. Soyguden gutulmagyn yeke-tak serishdesi bar, ol hem has beter soymekdir. Bizi soymegi bes edenlerinde bizem soymegi bes edyaris. Hic bir mekirlik soygini uzak yashyryn saklap bilmez. Yurekden soymeyan bolsan, onda yeterlik soyyan dalsin..

Köneler, Milashka92 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir