Bir GÜL bar eken... Bir BILBILEM bar eken... Ýalñyz eken... Ýok, GÜL däl, BILBIL ýalñyz eken... Ýalñyzlykdan saýramasyny azaldan eken... GÜL mundan habarly eken... Ýöne habarsyzsyran bolýan eken... Sebäp, GÜLÜÑ yshkynda bashga-da bir bilbil bar eken... Has dogrusy, OLar bile eken...

Köneler, Friendship tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir