wah,dokuz sekuntda basypdyr bela... men ony son- keseklerin astyndan, duydansyz topulan ajal kastyndan, halas edilemson eshidip bildim, yagty dunyamize yanadan geldim. kochelerde kowchum-kowchum otyrlar, ajy olum sharpygyny dadanlar. hich kimsanin hich soz b.n meyli yok, dasha donup,donup otyr adamlar. usti ortulen jesetler-de mashyna, garashyarlar. belki,biri diriler?... harabalan,hayatlaryn astyndan, olenleri idap yorler diriler. yanyp yatan gara pejin gomundan, gudrat b.n alyp chykdyk bir gyzy. aytymdaky ot bashyna getirdik, bu beladan bihabardy on ozi. biri penjek atdy egnine onun, pokgi berdi biri onun eline: -aglama,gyz! goy,aglama,bes-diydi, emma ol gyz dushunmedi diline. goy,aglasyn, azar berman,aglasyn! pokgi onun namesine gerekmish? soygi b.n doran ynsan yuregi, agy b.n derdi yenyan yurekmish. goy, aglasyn, azar berman,adamlar! yone beyle nazar b.n.bakmasyn. yetim galan nachar gyzyn nazary, yananlary mundan beter yakmasyn. wah,dokuz sekuntda basypdyr bela... "ata atajanow" ,!

Köneler, hakykygyz tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir