Salam dostlar mena name tema acjagymy bilman ahyr shu temany acaydym. Tkmda futbol oýny Europa ýurtlaryndaky ýaly dal namesi ýetenok turkmen futbolistlarynyñ.Tüweleme obalarda $aherlerde etraplarda taze sport mekdepleri stadionlar gurulýa hemme zatlarm ýetik ýöne name úcin biziñ futbolistlarymyz championat mirlara cykyp bilenok olaryñ namesi ýetenokkam bilýan bolsanyz aýdybermeli

Köneler, yalancy tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir