e-dostluk-da agza boljak bolsaň tassyk gutujygyna basyň diýýä welin, tassyk gutujygy niredekä?

Köneler, hazeleye tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir