salam druklar içiñiz gysypjyk otyrmy! Menem bir kijijek temajyk açayyn diydimlay. Arada ventoñ gündeliginden bir sahypajyk çykdy kitaplaryñ arasyndan. Aslynda ol ne goşgusunyñ köpùsıni nede gündeligni hiç bir adama görkezenok. Yöne dostum bu yazgy uçin gaty görip durmarsyñla! Sahypadakylar... Uzyn saçly,mawy gôzli,şirin sözli gyz,sen menden "söygi haçan gutarar" diyip soradyñ! İne meniñ jogabym! 1) señ daşyñdan gözelligñe mayyl bolanlaryñ söygisi şu gün. 2) sensiz yaşap bilemok diyenleriñ söygisi ertir. 3) seniñ üçin ölùmede gitmâge tayyn diyyanlerin söygisi biri gùn,hökman gutarjakdyr. Emma meñ söygim yatyk sekizlik yaly tükeniksizdir,we ol hiç gutarmajakdyr söygilim! Emma âhli zadyñ soñy bolmaly. Meniñ söygimde bir gün soñlanar. Ol haysy gün diyyâñmi! Her gùn gùndogardan dogan gùnümiz,günbatardan dogan gùni. * * * Söygi bilen geldik muña, Söygi bilen dowam etyâs. Söygi bilen yaşap munda, Söygi bilen ölip gityâs. 07.08.2010 Tutyş listdâkileri yazmayyn,birden vento dostym bogaymasyn! Ha ha ha.

Köneler, burguttm tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir