1) Uzak yerden hatlan gelya salgyma, olar suyji yasalan dey posadan. Tanryn sowgat beren keshbin gorkezman, nenen gyzkan mana ozun kuyseden. 2) ne surat bar ne salgy bar hatlanda, bagyshla gyz durshun bilen anonim! Shonda-da men hatlaryna garashyan, mahrin bilen yuregimi alalyn. 3) boyun uzyn saclarynam garamy, gozlerin agy hem menzeshmi aya?! Gozlerin garasam gija kwapdash, jubut gashlarynam menzeshmi yaya. 4) yanaklan shapak dey al gyzyl owsup, alkymyn ysyndan humarmy serler. Kumush danesimi haly dokanda, manlayyndan ashak syrygyan derler. 5) dodaklan yasalyp gandu shekerden, dishlen yyldyzlar dey sacyamy nurun. Gorkuni bir gowra sygdyryp bilman, hyyallan icinde azashyp durun. 6) cykya zybanyndan in suyji sozler, yuregem soyulse yitirya ugrun. Indiki ot saljak hatyny yazyp, anonimci gozel otyrmyn gurgun.

Köneler, wulkan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir