*Bambuk agajy 24 sagadyn dowamynda 3metre cenli osup bilyar. *Amerikan lukmanlary bir yylyn dowamynda 13tonna golay altyny dis goymak u.n harclayarlar. *Watikanda 1983-nji yylda bir caga hem dunya inmandir. *Her yylda dunyade 567 milliard towuk yumurtgasy iyilyar. *Adam omrunin dowamynda 40tonna durli azyk onumlerini iyyar. *Bary yogy bir damja nebit 25litr suwy icmage yaramsyz etyar. *Aleksandyr Makedonly oz gosunyn 30 000esgerini yuzunden tanapdyr. *Ortaca aysbergin agramy 20 million tonna barabardyr. *Adamyn yuregi bir yylda ortaca 36800 000gezek uryar. *Sahara colunde bir gezek 1879-njy yylyn 18nji fewralynda gar yagypdyr. *Bir kalendar ayynyn dowamlylygy 30 gije-gundiz 10sagat 29minut 4sekunda barabardyr. *ABS-nyn llinoys shtatynda eger senin murtun bar bolsa sana ayallary ogsamak dubunden gadagandyr. *Yer yuzunde her gun 65 adam millioner bolyar. *Adamyn gozi renklerin 10 000 000 gornusini parhlandyrmaga ukyplydyr.

Köneler, pida tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir