Bizi gorajak yeke sen allam, Bilyan gunamiz kan, Yureklemmiz tamiz dal Yone sen yolunda boljak bolyan Ahli zadyn bashy elbetde sen adyn, "Bismilla" gudratyna gen galdym. Sonra niyet, ryzany mana-da nesip et! Sensiz men adam dal. Ruh yok yone et. "Tekbir" edyan "allam sen tak bir" Sen beyik "allahu akber" Dodakda gymylly "subhan sen ya rab" Sende kemchilik yok men halym ha-rap. Sonra " elhemdulillahi rabbil alemin" Dine sen owga mynasyp "malikiyowmiddin" "kulhu allahu ahad" sen samed sen seni tanasam, jemalyn gorsem gam etmen. "Ruku" etdim gachdy agyr yukum, "subhana rabbiyal azym" gunam dokul Beyik allam sen onunde egilyan Men bir hich, sen bir sonsuz dushunyan. Gaytalamak:2x Bizi gorajak yeke sen allam, Bilyan gunamiz kan, Yureklemmiz tamiz dal Yone sen yolunda boljak bolyan "sami allahu limen hamidah" bizi eshidyan, Dik durdum muna diyyaler kyyam. "rabbana lakel hamd" diyyan Sen bereninden dem alyp, sen berenindenem iyyan. sejda gitdim, alnymy yere goyup, Sana yakynlashdym "subhana rabbiyel ala" diyip. Oturdym okun "ettehayyatu" Hic yere gitme utanch-hayadur. "allahumma salil" , "allahumma barik" Diyip dileg edyas 14 asyrdan bari. "rabbena atina" bizi dowzahdan gora! Allam magsherda bize yenil bolsun sorag. Her egnimde bir perishde Biri gunami yazyar, biri sogabym, her ishde " esselamu aleykum we rahmatulla" herinizin ustune rahmet yagdyrsyn allam. Gaytalamak: 4x Bizi gorajak yeke sen allam, Bilyan gunamiz kan, Yureklemmiz tamiz dal Yone sen yolunda boljak bolyan Dinle kor nebsim bu gun sana yuzlenyan, Men bir geda allam onunde egseryan Nesip et imanly gitmegi olemde Allam azap men sana gul bolamda Namazdan galar sogap, yada yadawlyk Orazada agzymyz beklelli adallyk Kabiri diyer bu yol mana gora dal Dowzahdan gorkmayan, yssyda gachmaz kolega.

Köneler, handsome1 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir