bu ayda yaramaz zat yazasym a gelenak weli, su biri yadyndan cykmaka beyleki habar cykyar tr.de. turkmenistanly ayal j.l.pcilikde tutuldy, tm.ly ayal j.l.pcilige mejbur edildi, isleyan yerinin golayynda oldu ,bolyan oyuni talady erkekler hakyndada oldurdi, yanyp/atylyp/das gacyp/urulyp oldi, gacgak tutyldy... coregem a gazanmaly eydip beydip weli tanyssyz zatsyz gityaler , son gaytsalar kayyl bolyalar. barybir baryp etjegin minnetli gara is bolsa su yerde de tapdyryar a. tm.da owalky yalak dal indi is tapmak ansadyrak. ay umuman, gara is ucin gityanlere ha gitme diyerdim. gACGAK BOLUP ZAT EDIP, halal ryzk gozlanlerin allah garsylygyny bersin !

Köneler, Kuraldyshy tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir