Gecen günler gecdi diýip bireýýam, Añ salmadyk bolsam men günäkärmi? Ýazardyñ hatyñda:"söýýärin, köýýän". Syn kylmadyk bolsam men günäkärmi? Wah, salgym dek gecip giden o günler, damja dek siñipdir, yzyna gelmez. Meñ ücin iberlen desse cemenler... El urmadyk bolsam men günäkärmi? Ulalanda bolsak biz bir obada, Ýadymda ýatlanym agsham sabada, "Gezeli diýerdiñ acyk howada" Wah, gelmedik bolsam men günäkärmi? Gecen günler ertekimi, jadymy, Neçün öcürmändir ýadymy. $indi-$indem tutaýsalar adyñy, Tisginäýen bolsam men günäkärmi?

Köneler, dushbije tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir