salam.yagdaylarynyz gowumy?sizden bir maslahat sorajakdym,ozun ozbashdak turgenleship inlisce, rusca terjimeci bolup bolarmyka?iki dildede gurleshikde gowy yone has official gurlap,terjime etmek uchin nahili turgenleshse bolarka,oz pikirlerinizi aydaysanyz?

Köneler, Turkmenhanymy tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir