salam talyplarcomçylar gowmy ýagdaýlaryñyz resmi maglumatlara görä Hytaý halk respulikasyndan getirilýän

"HOWA"
kysymly ma$ynlary köçä çykarmak gadagan etdiler indi Howaçylar howasyny näme ederkäler käbir adamlarda 10-lap howa bar Çe$me: "Watan habarlar geple$igi"

Köneler, metehangokdepe tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir