salam talyplarcomchylar gowmy yagdaylaryñyz sizden bir sorag bar internetde otyrkañ agentda zatda sms gelýäläý herhili dogamy nämemi plança adama ugratsañ plança minitden jañ geler diyip $ony kim duzyakaray siz $oña nähili pikir edýäñiz $olañ $eýdiýäni bolyamy ýä nädogrymy

Köneler, metehangokdepe tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir