salam talyplar comyn mahriban agzalary we eziz myhmanlary.howa siz öyünizde kitap okayanyzmy ? bu sorag kanikulda bolanlara degişli elbetde.men braziliyada taze döredilen kanun bilen tanyşdyrmakçy.yagny braziliyadaky zyndanlarynda bolyan günakarlere güna wagtyny azaltmak üçin üytgeşik kanun döretdi.yagny bir yylda 10 kitap okayana 48 gün jezasy azalajak.munun üçin zyndanda bolyan adamlar bir kitaby bir ayyn dowamynda okamaly we kitap hakynda makala yazmaly .we yaZgyda HİÇ HİLİ GRAMTİK YALNYŞ bomlay dal WE harplary owadan edip yazmaly.zyndanda bolyan adamlar edebiyata ylma degişli kitaplary okap biler ginişleyin maglumat www.bbc.com dan okap bilersiniz

Köneler, nlo tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir