"Doñzuñ etinde adamynyñ añyna ýaramaz,azgynçylygy tasir edýan madda bar,shona göra ony iýmek haram.iýsen azyp bashlaýarsyn" muny hemmañizem bilýansiñiz ýone menin bilesim gelýan zat mojegin eti ony derman hokmunde hem iýdirilýar ýone haram bolmagam mumkin we syçan (alaka) etem sheýle mundan bashga-da kan...?

Köneler, hakykygyz tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir