Hawwa,senin shol garaýyshlan diýsene... Senin shol garaýyshlan hazir hem menin ýadymda.senin mana garaýan mahalynda men senin gozlerinde ikimizin yshk derýasynda ýuzup yorenimizi,shol yshk deryasyndan çykmaga gami tapmajagymyzy hemishelik shol deryada galjagymyzy goryarin...

Köneler, hakykygyz tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir