Aral deñzi häzirki gunlerde nahili yagdaydaka? Guramagy dowam edyarmikä ya Amyderýañ suwy baryarmyka? Aral deñziniñ hazirki ýagdaýy hakda bilýanleriñizi ýazsañyz ho$al bolardym hormatly ýolda$lar!

Köneler, URGENCLI tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir