Salam hanymlar we jenapla esli wagyt bäri tema açmaga elim degmänsoñ salamlashaýaýyn diýdim içimizde men ýaly kösenýän ba bolso 18 saparda bir gezek hasabymy görýädim indi edil mtc-däki ýaly *0800# görkezýä peýdasy degermikä diýýän barlap görüñ hany.bolso guk diýiñ

Köneler, Multyk tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir