Hemmelere salam mende bir sorag bar "bir bakyshda soygi dorap bilermi" ? Özem ilkinji goren wagtyn belki sizin aranyzda sheýle soyga dush gelenniniz bardyr

Köneler, Grizli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir