Esselämualeýkim musulman doganlar meniñ size bir soragym bar. Namazy inkär eden adam b.n namazy okamaýan adamyñ näme tapawudy bar??? Ikisem allahyñ parzyny ýerine ýetirenoka, diýenini edenok. Ikisem $o bir günäni gazanýa dälmi näme??? $u barada bilýäniñizden dü$ündirip teswirjik ýazyp geçseñiz gowy bolardy...

Köneler, Yzganttm tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir