Bu gün eura ligaň oýunlaryndan bawariýa we real m komandalar duşuşýar. meniň pikirimçe oýun gyzykly bolar diýip umyt edýän çünki ikiside gowy komanda menä haýsyna bolet etjegimem bilemmok ikisem söýýän komandalarym, ertirem Çelsi-Barsa bar menä munda Çelsiň tarapynda bolmakçy. bu günem umuman Realyň tarapynda boljak çünki meniň bu komanda-da söýýän oýunçylarymdan: ronaldo. Kasilos, Kaka ýaly oýunçylar bar.hany onda real öňee siz finala kim çykar öýtýäňiz

Köneler, akylym1989 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir