Öz-öziñi tanamak ücin kiciräk anketa Ir bilen oýanýañ öýiñ ýerbe-ýer Keýpiñ kök,janyñ sag,hudaýa sükür Goñsyñdan bir dertliñ nalasy gelýär $onda name hakda edersiñ pikir Öýiñdäki ajap sapa hakdamy Ýa $ol dertlä gerek $ypa hakdamy Ynha bir edara.baslygy-dostuñ Ikinizde icerde"kikirde-kikir" Gapyda kyrk adam garasyp otyr $onda name hakda edersin pikir Doslukdaky täsin gudrat hakdamy Ýada i$ikdäki nobot hakdamy Saklandy gapyñda kerpicli masyn Masynyñ safýory bir ogry mekir Ýarpy bahasyna al suny diýýär $onda name hakda edersiñ pikir Jübiñe bähbitli arzan hakdamy Ýa kellä bähbitli wyjdan hakdamy Ynha et dukany satyjy goñsyñ Saýlap secip sana bir budy ceker Yzyndaka bolsa gaty oñurga $onda name hakda edersin pikir Öziñe edilen lezzet hakdamy Ýa ili cürkeýän ülpet hakdamy Barýar köce bilen maýyp weteran Dine maýybam däl bir gözem sokur Sen bolsa wolgaly dazlap barýarsyñ $onda name hakda edersiñ pikir Öz ornuñ öz parhyñ wolgañ hakdamy Ýa wolga ýetiren pälwan hakdamy Merhum sahyrymyz Kerim Gurbannepesow

Köneler, Bahbit tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir