Yslamdaky uly 4 peri$de hakynda Jebraýyl Mikaýyl Ysrafyl Ezraýyl *** 1.Jebraýyl peri$de: Allahyñ pygamberlerne Vahy getirmek,Allahyñ emirlerni we gadagan edenlerni bildirmek wezipesi bar. Jebraýyl sözi lugatda ALLAHYÑ GULY manysynda. Jebraýyl peri$de pygamberimiz Muhammet (S.A.W)e Mekkäñ ýakynyndaky Hira dagynda ilkinji wahyny getiren Peri$de ... *** Mikaýyl peri$de. Her bir maddañ hereketlenmegine gözegci ýa da jogapkär peri$de. Ol tebigy hereketlere gözegcilik eder. Pygamberimiz (S.A.W) jebraýyl peri$deden "-men hic Mikaýylyñ ýüzüniñ gülenini görmedim"? -diýip soranynda ol : -"jähennem odunyñ tuta$dyrylan gûninden beýläk,Mikaýyl gülen däldir."- diýip,jogap beripdir. *** Ysrapyl peri$de Ol,kyýamat güni sur çalmak.sura üflemek wezipesindedir. Pygamberimiz (S.A.W) -"Ysrapyl elin sury alyp,haçan üflenilmegiñ buýrulmagna gara$ýandyr"- diýipdir. ... *** Ezraýyl peri$de. (O hakda hemme bilse gerek.) Onuñ wezipesi ynsanlaryñ janyny almakdyr. Kuranda we sahyh hadyslarda "melek ul möwt" diýlen... Gysgaca,$ular. Ýalñy$ ýeri bolsa ALLA gecsin günamizi. (tr.wikipedia.org/wiki/Azrail)

Köneler, turkmenntug tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir