Barlar bar eken, ýoklar ýok eken. Gadym zamanda iki sany çopan bar eken. Olar özara goýun dawasyny edipdirler. (1 çopan) aydypdyr beýleki çopana: - Dos sen maña 1 goýun berseñ ikimizin goýnumyz deñle$ya - diyipdir. (2 copan) : - A sen maña 1 goýun bersen men goýunlam senkiden iki esse bolya - diyipdir. Indi mesele $eýle çopanlañ hersinde näçe sany goýun bar?

Köneler, Turkmenboytm tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir